Analiza SWAT - Gradinița Prichindel Tecuci, Jud.Galați

Go to content
ARHIVA
PUNCTE TARI:
Toate cadrele didactice sunt calificate, titulare, bine pregătite din punct de vedere profesional, majoritatea cu experienţă profesională;
Interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională; toate cadrele didactice din această instituţie au participat la cursuri de formare de diferite tipuri, grade didactice, formare în specialitate;
Rezultate bune obţinute la diverse activităţi, simpozioane, concursuri, festivaluri atât pe plan local, judeţean şi naţional;
fiecare clasă este dotată cu câte un calculator, contact la Internet Wireless;
O colaborare permanentă şi dinamică a unităţii de învăţământ cu comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată a acestora în viaţa copiilor;
Finalizarea privind dotarea şi reabilitarea unităţii şcolare;
Asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice.

PUNCTE SLABE:
Lipsa spaţiului pentru o bibliotecă şi o sală de sport dotată cu echipamente adecvate preşcolarilor;
Fonduri financiare insuficiente alocate de consiliile locale pentru satisfacerea nevoilor şcolii.

OPORTUNITĂŢI:
Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local şi în derulare: construirea unei săli de sport, izolarea termică a clădirii, crearea unui parc de joacă pentru copii cu mai multe leagăne, ţinând cont de spaţiul adecvat de care este înconjurată grădiniţa;
Demararea unor proiecte europene;
Realizarea unor simpozioane şi festivaluri la nivel naţional şi local;.
Tendinţa de creştere a numărului de copii;
Starea economico-socială a municipiului Tecuci este prosperă;
Nu există tendinţa familiilor tinere de migrare în străinătate.

AMENINŢĂRI:
Atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional;
Subfinanţarea grădiniţei de la bugetul local;
Sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare;
Slaba motivaţie financiară a personalului din învăţământ,
Întârzierea dotării grădiniţei cu un microbuz în vederea asigurării transportului copiilor la diferite activităţi culturale, ori schimburi de experienţă cu alte instituţii de învăţământ.
______________________________________
WEBSITE CREAT DE DAN S.

ADRESA:
___________________
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.2, Cod poștal. 805300, Loc. Tecuci, Jud.Galați
TELEFON
________________________
+40 0236 811 352
________________________________________
EMAIL: gradinitaprichindel@yahoo.com
Back to content