DOTARI - Gradinița Prichindel Tecuci, Jud.Galați

Go to content
COLECTIVUL
__________________________________________________________________________
Resurse umane si materiale
RESURSE UMANE
____________________


Cadre didactice calificate cu dragoste pentru meseria de educatoare
Asiguram calitatea actului educational
Asistenta logopedica, consiliere psihologica la nevoie
Personal nedidactic si didactic auxiliar responsabil
Implicam parintii in formarea copilului
Implicam parintii si comunitatea locala in actul decizional
Colectivul este format din 15 cadre didactice cu experienţă şi rezultate deosebite în pregătirea copiilor:

Personal didactic
1.Matei Maria - profesor, gr.I - Director
2.Rău Aurelia - educatoare, grad II
3. Zamfir Monica - profesor
4. Leahu Ionela - profesor
5. Susanu Melania - profesor
6. Constantin Elena - profesor
7. Niţu Maria - educatoare, gr.I
8. Pocovnicu Tinca - educatoare, gr.I
9. Lazăr Lilica - profesor, gr.I
10.Dumbrava Ani-Rodica - profesor, grad II
11.Tataru Ghitilina - profesor, grad I
12. Matei Corina - profesor, grad I
13. Manea Balasica - profesor, grad I
14. David Ionica - educatoare, definitiv
15. Hrubaru Lenuta - educatoare, grad I

Personal didactic auxiliar
1.Manea Geanina - contabil șef
2.Scurtu Costina - administrator
3.Guțanu Melania - secreta

____________________


Cadrele didactice sunt interesate în mod deosebit de formarea profesională, participă la cursuri de formare continuă (Asistent relatii publice si comunicare, Calitatea educatiei prin prisma standardelor de evaluare, etc. La nivelul unităţii există 5 gradaţii de merit
În unitatea noastră îşi desfăşoară activitatea Centrul financiar nr. 14 Tecuci, funcţionalitatea acestuia fiind asigurată de 3 persoane (contabil-şef, contabil, secretar)
Personalul nedidactic cuprinde: administrator, bucătar, ajutor bucătar, 6 îngrijitoare, fochist.

TOTAL CADRE DIDACTICE 16
CADRE DIDACTICE TITULARE 15
CADRE DIDACTICE SUPLINITOARE 1
CU STUDII SUPERIOARE 10
CU ȘCOALĂ POSTLICEALĂ 1
CU LICEUL PEDAGOGIC 4
CU GRAD DIDACTIC I 8
CU GRAD DIDACTIC II 3
DEFINITIVAT 4
DEBUTANTE 0
RESURSE MATERIALE
____________________


Grădiniţa este compusă din 8 clase cu dublă funcţionalitate, cabinet medical, birou managerial şi administrativ, bucătărie, magazie.
Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier nou, adecvat preşcolarilor: paturi rabatabile, mese, scaune şi aparatură electronică: C.D.player, imprimantă multifuncţională, televizor, 1 calculator destinat copiilor.
Fiecare clasă are materialele didactice necesare desfăşurării unui demers educaţional de calitate.
Unitatea are videoproiector, 9 calculatoare conectate la internet, dozatoare pentru apă, interfon, sistem de alarmă securizat şi o bibliotecă dotată cu cărţi pentru copii dar şi cărţi destinate cadrelor didactice în vederea realizării unui proces instructiv - educativ modern.
Grădiniţa nr. 2 "Prichindel" dispune de un spaţiu de joacă în aer liber care permite desfăşurarea activităţilor sportive şi distractive într-un mod plăcut copiilor, grădină cu flori utilizată în activităţile cu caracter practic - aplicativ de cunoaştere a mediului şi educaţie pentru societate.
Prin Hotărârea de Guvern din februarie 2007 s-a aprobat extinderea unităţii, pentru aceasta fiind repartizată suma de 545000 RON. Lucrările au început în noiembrie 2007. Extinderea va determina o mai bună funcţionalitate a întregii activităţi, eliminând servirea mesei în sălile de clasă.

Extinderea a fost dată în folosinţă la 1 sept. 2010: 3 săli de grupă, o bucătărie modernă, 2 săli de mese.
______________________________________
WEBSITE CREAT DE DAN S.

ADRESA:
___________________
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.2, Cod poștal. 805300, Loc. Tecuci, Jud.Galați
TELEFON
________________________
+40 0236 811 352
________________________________________
EMAIL: gradinitaprichindel@yahoo.com
Back to content