Gradinița Prichindel Tecuci, Jud.Galați

Go to content
Gradinita Prichindel Tecuci


Motto: Eficienţă, performanţă, calitate!
Viziune.
__________________________________________
Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit „Prichindel” Tecuci, urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de Ministerului Educaţiei Naţionale, încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic.

"Nimic nu e mai frumos și mai înalțător pe lume decât să ocrotești un vlastar firav, să-l educi, să-l vezi  crescând mare și sa poți spune: “O parte din viața mea exista în sufletul lui”
-Colectivul de  educatoare-
Misiune.
_______________________________________
“Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 „Prichindel” Tecuci, împreună cu toţi factorii educaţionali,
asigură tuturor elevilor proveniţi din mediu multicultural, şanse egale de studiu, protecţie
socială, dezvoltare intelectuală, prin întărirea şi diversificarea formativă a procesului
educaţional”.
PREZENTARE

Grădiniţa nr. 2 "Prichindel" este situată în localitatea Tecuci, judeţul Galaţi, în zona Cina. Unitatea are înscrişi 190 copii, repartizaţi în 8 grupe omogene pe cele 2 nivele: nivel I - treapta socializării - grupa mică şi mijlocie şi nivel II - treapta pregătirii pentru şcoală - grupa mare . Copiii sunt îndrumaţi cu mare atenţie, răbdare şi înţelepciune pentru o dezvoltare normală şi deplină, ţinându-se seama de nevoile afective, de ritmul propriu şi de activitatea fundamentală - jocul.
Grădiniţa cu Program Prelungit “Prichindel” Tecuci este ancorata în procesul Reformei Învăţământului Preuniversitar fiind o unitate şcolară la nivel preprimar, cu contabilitate proprie, având un număr de 8 grupe.
Toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere educaţional, majoritatea cu experienţă profesională; au un interes crescut pentru formare profesională; toate cadrele didactice din această instituţie au participat la cursuri de formare de diferite tipuri, grade didactice, formare în specialitate; rezultate bune obţinute la diverse activităţi, simpozioane, festivaluri atât pe plan local cât şi pe plan naţional; fiecare clasă este dotată cu câte un calculator, contact la Internet Wireless.

Promovarea unui învăţământ modern şi eficient în care toţi copiii indiferent de etnie , să aibă şanse egale de progres şi formare pentru a deveni cetăţeni activi şi apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii._____________________________________________________
Nevoi identificate
Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii
eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor.
Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale copiilor, care să răspundă intereselor
lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.
Conştientizarea autorităţilor administrativ-locale cu privire la alocarea resurselor financiare şi
materiale necesare pentru realizarea de condiţii decente în scopul desfăşurării procesului didactic
atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice.
Asigurarea transportului copiilor la diverse instituţii de cultură, schimburi interculturale cu alte
instituţii de învăţământ.

________________________

Resurse materiale
Jocuri si jucarii
Calculatoare
Cd playere
Video proiector
Televizoare
Multifunctional
Xerox
Aparate foto digitale
Camera de filmat
Biblioteca gradinitei
Mobilier nou (100%)
Resurse financiare
Bugetul local
Bugetul de stat
Sponsorizari
Donatii
Proiecte
________________________

Regulament.
_______________________________________________________________________
Grădiniţa nr.2 "Prichindel" îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza regulamentului de funcţionare pentru unităţile din învăţământul preuniversitar, aprobat de M.E.C., dar are şi Regulament de ordine interioară.
Informații utile:
Hrana copiilor este formată dintr-o gamă variată de alimente, proaspete şi semipreparate de cea mai bună calitate, asigurând copiilor necesarul de calorii, elemente nutritive specifice vârstei şi se compune din:

  • mic dejun;
  • prânz, desert;
  • gustare.
Prețul alimentelor este de 8 lei/zi/copil.
Dosarul de înscriere cuprinde următoarele:
  • cerere de înscriere;
  • copie certificat de naștere (legalizat în grădiniță);
  • adeverință salariat - ambii părinți;
  • dosarul medical se prezintă la intrarea copilului în colectivitate.
______________________________________
WEBSITE CREAT DE DAN S.

ADRESA:
___________________
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.2, Cod poștal. 805300, Loc. Tecuci, Jud.Galați
TELEFON
________________________
+40 0236 811 352
________________________________________
EMAIL: gradinitaprichindel@yahoo.com
Back to content